Hymn

 I.       Z konińskiego kręgu ludzi

tu w Rychwale nam wyrosła,

nowa szkoła co z Fiedlerem

czoło swoje dumnie wzniosła.

                   Ref.:  Od początku po dziś dzień,

                            w twórczym znoju szkolnych dni

                            wyrastamy na tych ludzi,

                            których Fiedler wzorem był.

  II.        Do przyszłości, ku podróżom

              ręce wszyscy wyciągamy.

                   Nowa szkoła, my uczniowie

                   służyć Polsce przysięgamy